Conformiteitsattest

Het conformiteitsattest is een gratis attest dat door de stad wordt afgeleverd en waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de minimale woningnormen betreffende veiligheid, gezondheid en stabiliteit.  Het conformiteitsattest garandeert zowel verhuurder als huurder dat de woning voldoet aan de kwaliteitsvereisten en geen ernstige gezondheids- of veiligheidsrisico’s vertoont. Het attest vermeldt eveneens het aantal personen waarvoor de woning geschikt is (bezettingsnorm). Kortom, het conformiteitsattest biedt, naast de huurovereenkomst en de plaatsbeschrijving, een bijkomende zekerheid.

Verplichting

Om de woonkwaliteit te verbeteren, wordt het conformiteitsattest in Harelbeke vanaf 1 juli 2022 verplicht voor huurwoningen. Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd volgens het bouwjaar van de woning, waarbij de verplichting eerst zal gelden voor de oudste woningen. In een eerste fase zijn dit de huurwoningen met bouwjaar 1945 en vroeger. Eigenaars die een woning verhuren die in 1945 of eerder werd gebouwd, zullen vanaf 1 juli 2022 over een conformiteitsattest moeten beschikken op het moment dat de woning te huur wordt aangeboden.

Bouwjaar volgens kadaster*

Conformiteitsattest verplicht bij nieuwe verhuring vanaf

1945 en ouder

1/7/2022

1946 tem 1970

1/1/2026

1971 tem 1990

1/1/2029

Alle woningen

1/1/2032

* U kan het bouwjaar van uw woning nagaan op 'MyMinFin' onder de rubriek 'Mijn woning'.

Voorwaarden

Je kan het conformiteitsattest aanvragen voor: 

  • woningen
  • appartementen
  • studio's
  • kamers

Procedure:

  1. De verhuurder vraagt het gratis attest aan
  2.  Een technisch adviseur komt vervolgens op afspraak langs in de woning en beoordeelt de kwaliteit van uw woning en eventueel de kwaliteit van het gebouw waarin uw woning zich bevindt (vb. bij een appartement, studio of kamer). De woningcontroleur doet dit aan de hand van het technisch verslag, een controlelijst waarin eventuele gebreken worden aangeduid. Dit heet het conformiteitsonderzoek. Een woning voldoet wanneer er maximaal 6 kleine gebreken worden vastgesteld.
  3. Tijdens het onderzoek wordt u verder geïnformeerd waaraan de woning moet voldoen. De technisch adviseurs geeft advies met mogelijke oplossingen voor de gebreken die er zijn. Ook nadien is de technisch adviseur beschikbaar voor vragen.
  4. Indien de woning voldoet, wordt een conformiteitsattest opgemaakt. Is de woning nog niet helemaal in orde, dan moeten er een aantal resterende gebreken worden opgelost voordat er een conformiteitsattest kan worden opgemaakt
  5. Het attest heeft een standaard geldigheidsduur van 10 jaar. Indien er in de woning resterende gebreken rond vocht worden vastgesteld, dan blijft het conformiteitsattest 5 jaar geldig.
Kosten

Je kan dit attest gratis aanvragen

Wat moet je meenemen?

Beschik je over volgende documenten? Leg ze dan klaar als wij langs komen;

- EPC attest

- keuringsattest elektrische installatie