Adreswijziging

Als je verhuist, moet je jouw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van je nieuwe stad of gemeente. Maar ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist, moet je dit aangeven.

STAP 1:  Aangifte 

Kom langs naar het stadhuis (vanaf januari 2020 op afspraak) of gebruik het e-loket voor de aangifte van jouw adreswijziging. 
De aangifte kan enkel gebeuren door een meerderjarig gezinslid. Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Doe je aanvraag digitaal   

Omwille van de verscherpte coronamaatregelen, kan je hiervoor tijdelijk niet langskomen op afspraak. Wanneer je belt naar 056 733 336, maken we je adreswijziging telefonisch in orde. 


STAP 2: Controle van domicilie door wijkagent

Na de aangifte controleert een wijkagent of  je werkelijk op het aangegeven adres jouw hoofdverblijfplaats hebt. 
 

STAP 3:  Aanpassing identiteitsdocumenten

Tien werkdagen na het bezoek van de wijkagent kom je langs naar het stadhuis (vanaf januari 2020 op afspraak) en wordt jouw adres op je identiteitskaart aangepast. 

De federale overheid treft uitzonderlijke maatregelen om de tweede coronagolf te beperken. Ze roept op om enkel de hoogst noodzakelijke zaken aan de loketten te behandelen en bevestigt dat een adreswijziging op een eID kaart kan uitgesteld worden tot eind december 2020. Je kan hiervoor dus tijdelijk niet langskomen op afspraak.
Heb je vragen? Bel dan naar de medewerkers van departement Burgerzaken op 056 733 336.

Kosten

Het aangeven van een adreswijziging is gratis. 

Wat moet je meenemen?

Neem jouw identiteitskaart en PIN- & PUK-codes mee. 
Het inschrijvingsbewijs van je voertuig(en) moet je niet meebrengen.