Adreswijziging

Als je verhuist, moet je jouw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van je nieuwe stad of gemeente. Maar ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist, moet je dit aangeven.

STAP 1:  Aangifte 

Kom langs naar het stadhuis op afspraak of gebruik het e-loket voor de aangifte van jouw adreswijziging. 
De aangifte kan enkel gebeuren door een meerderjarig gezinslid. Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Wanneer een minderjarige verhuist, zijn er specifieke regels wat de toestemming van de ouder(s) betreft.  Deze verschillen naargelang er wel of geen uitspraak is over het hoederecht van het kind.
Verhuis je als enige ouder met een minderjarig kind, lees dan de informatie over een adreswijziging met een minderjarig kind

Doe je aanvraag digitaal   Maak een afspraak (aangifte)


STAP 2: Controle van domicilie door wijkagent

Na de aangifte controleert een wijkagent of  je werkelijk op het aangegeven adres jouw hoofdverblijfplaats hebt. 
 

STAP 3:  Aanpassing identiteitsdocumenten

Ten vroegste tien werkdagen na het bezoek van de wijkagent kom je langs naar het stadhuis op afspraak en wordt jouw adres op je identiteitskaart aangepast. 

Maak een afspraak (na bezoek wijkagent)
 

Kosten

Het aangeven van een adreswijziging is gratis. 

Wat moet je meenemen?

Neem jouw identiteitskaart en PIN-code mee (breng ook de PUK-code mee als je je PIN-code vergeten bent). 
Het inschrijvingsbewijs van je voertuig(en) moet je niet meebrengen.