Leegstand bij gebouwen op een perceel kleiner dan 500m² en bij woningen

De stad Harelbeke houdt een inventaris bij van leegstaande woningen (ongeacht hun grootte) en gebouwen (als die staan op een perceel van kleiner dan 500m²).

Staat jouw pand al meer dan een jaar leeg? Dan wordt het, door middel van een administratieve akte, opgenomen op de inventaris leegstand. De vaststellingen ter plaatste gebeuren door de dienst Woonwijs.

Veel van de eigenaars van geïnventariseerde panden betalen jaarlijks een heffing, maar niet allemaal.

Dat komt omdat er een tiental vrijstellingsmogelijkheden (rusthuisverblijf, renovatie…)  bestaan.

Wie toch de heffing verschuldigd is, zal deze jaarlijks moeten betalen. De heffing verhoogt bovendien ieder daaropvolgend jaar. 

Alle panden op de inventaris geven bovendien aanleiding tot het toepassen van het recht van voorkoop.

Zal jouw woning een lange tijd leeg staan? Of heb je een pand gekocht of verkocht dat reeds opgenomen is op de inventaris? Of nam je een leegstaand pand terug in gebruik?  We informeren je graag via de dienst Stedenbouw. 

Maak hiervoor telefonisch een afspraak (via het telefoonnummer onderaan deze pagina) 

Het reglement nalezen kan hier: Belasting op woningen, kamers en gebouwen, opgenomen in het gemeentelijk leegstandregister. Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. Hervaststelling (GR 16.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)

De inventaris leegstand kan je opvragen via het principe van openbaarheid van bestuur. Let wel, daar staan alleen adressen vermeld en geen eigenaarsgegevens! 

Leegstand voor gebouwen op een perceel van meer dan 500m²? Klik hier