Adreswijziging minderjarige

Wanneer een minderjarige verhuist, zijn er specifieke regels wat de toestemming van de ouder(s) betreft.  Deze verschillen naargelang er wel of geen uitspraak is over het hoederecht van het kind.

Via het e-loket kan je geen verhuis doorgeven als enige ouder met een minderjarig kind.  Je komt hiervoor langs op afspraak.  Stap 1: Aangifte

  • Wanneer beide ouders samenleven: Minimum één van de ouders komt op afspraak samen met de minderjarige naar de dienst Burgerzaken om aangifte te doen van het nieuwe adres.

    Voorwaarde: Deze ouder is niet ontzet uit het ouderlijk gezag. 

  • Als beide ouders niet samenleven: Minimum één van de ouders komt samen met de minderjarige naar de dienst Burgerzaken om aangifte te doen van het nieuwe adres.  

    Voorwaarde: 

    • Deze ouder is niet ontzet uit het ouderlijk gezag

    • Er is geen gerechtelijke uitspraak waarbij het ouderlijk gezag exclusief aan de andere ouder wordt toegewezen.

De gemeente zal telkens de ouder die niet aanwezig is op de hoogte brengen van deze aangifte. Die ouder heeft dan 15 kalenderdagen de tijd om een eventuele gerechtelijke uitspraak voor te leggen die de adreswijziging verhindert.

Stap 2: Controle van domicilie door wijkagent: De wijkagent komt langs om vast te stellen dat je er effectief woont.

Stap 3: Aanpassing identiteitsdocumenten

Tien werkdagen na het bezoek van de wijkagent kom je op afspraak langs naar het stadhuis en wordt jouw adres op je identiteitskaart aangepast. 

Kosten

Het aangeven van een adreswijziging is gratis. 

Wat moet je meenemen?

Neem jouw identiteitskaart mee. 

Wanneer de rechtbank een uitspraak deed, neem je ook het vonnis mee. Maak een afspraak