Adreswijziging minderjarige

Als er een minderjarige verhuist, gelden er specifieke regels wat de toestemming van de ouder(s) betreft.
Deze verschillen naargelang er wel of geen uitspraak is over het ouderlijk gezag.

Stap 1: Aangifte

  • Wanneer beide ouders samenleven, volstaat het indien één van hen de niet-ontvoogde minderjarige vergezelt bij de aangifte van de overbrenging van zijn hoofdverblijfplaats (op voorwaarde dat deze ouder niet is ontzet uit de ouderlijke macht).
  • Als beide ouders niet samenleven volstaat het indien één van hen de niet-ontvoogde minderjarige vergezelt bij de aangifte van de overbrenging van zijn hoofdverblijfplaats (op voorwaarde dat deze ouder niet is ontzet uit de ouderlijke macht). De gemeente is verplicht de andere ouder op de hoogte te brengen van de aangifte van de overbrenging van de hoofdverblijfplaats van de minderjarige. Deze ouder beschikt over een termijn van 15 kalenderdagen na ontvangst om een afschrift voor te leggen van de gerechtelijke uitspraak.

Stap 2: Controle van domicilie door wijkagent
Na de aangifte controleert een wijkagent of  je werkelijk op het aangegeven adres jouw hoofdverblijfplaats hebt. 

Stap 3: Aanpassing identiteitsdocumenten
Tien werkdagen na het bezoek van de wijkagent kom je langs naar het stadhuis en wordt jouw adres op je identiteitskaart aangepast. 

Kosten

Het aangeven van een adreswijziging is gratis. 

Wat moet je meenemen?

Neem jouw identiteitskaart mee. 
Wanneer de rechtbank een uitspraak deed, neem je ook het vonnis mee. 

Maak een afspraak