Adreswijziging minderjarige

Als er een minderjarige verhuist, gelden er specifieke regels wat de toestemming van de ouder(s) betreft. Deze verschillen naargelang er wel of geen uitspraak is over het ouderlijk gezag.

Voorwaarden

Minderjarig zijn (minder dan 18 jaar zijn).

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart en vonnis indien er reeds een uitspraak is.

Extra informatie

Stap 1:

Aangifte

Wanneer beide ouders samenleven volstaat het indien één van hen de niet-ontvoogde minderjarige vergezelt bij de aangifte van de overbrenging van zijn hoofdverblijfplaats, dit op voorwaarde dat deze ouder niet is ontzet uit de ouderlijke macht.
Wanneer beide ouders niet samenleven volstaat het indien één van hen de niet-ontvoogde minderjarige vergezelt bij de aangifte van de overbrenging van zijn hoofdverblijfplaats, dit op voorwaarde dat deze ouder niet is ontzet uit het ouderlijk gezag.
Wel dient de gemeente de andere ouder in kennis te stellen van de aangifte van de overbrenging van de hoofdverblijfplaats van de minderjarige. Deze ouder beschikt over een termijn van 15 kalenderdagen na ontvangst om desgevallend een afschrift voor te leggen van de gerechtelijke uitspraak.

Stap 2:

Inschrijving

Na uw aangifte wordt er een onderzoek ingesteld door de politie naar uw verblijfplaats.

Stap 3:

Aanpassen documenten

10 dagen na bezoek van de politie mag u zich opnieuw aanmelden bij de dienst Burgerzaken om uw kaart aan te passen.