Verwaarlozing

Gebouwen, woningen en bedrijfsgebouwen zijn verwaarloosd als ze ernstige uiterlijke tekenen van verval vertonen. Er wordt hiervoor rekening gehouden met wat vanaf het openbaar domein zichtbaar is.

Verwaarloosde woningen en gebouwen

Verwaarlozing van woningen en gebouwen is sinds kort een gemeentelijke bevoegdheid. De stad neemt deze taak ter harte en wil werk maken van een mooier straatbeeld door verwaarloosde panden in een vroeg stadium te detecteren en hun eigenaars te sensibiliseren. Verwaarlozing kan namelijk soms eenvoudig op te lossen zijn.

Een woning of gebouw is verwaarloosd wanneer er ernstige tekenen van verval zijn aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene gebreken en beperkte gebreken. Een woning of gebouw is verwaarloosd bij 2 beperkte of 1 algemeen gebrek.

De verwaarlozing wordt gecontroleerd door de technisch adviseurs van de stad, die alle woningen en gebouwen bekijken vanaf het openbaar domein aan de hand van een technische checklist. Eigenaars van woningen of gebouwen die verwaarloosd zijn, ontvangen vervolgens een waarschuwingsbrief met de vastgestelde tekenen van verval en de ondersteunende maatregelen vanuit de stad (premies, renovatiebegeleiding…). Op die manier wil de stad deze eigenaars aanzetten om hun pand op te frissen en de gebreken weg te werken. Indien blijkt dat de woning of het gebouw 1 jaar na de waarschuwingsbrief nog steeds verwaarloosd is, dan wordt deze op de gemeentelijke inventaris van verwaarloosde woningen opgenomen.

Eigenaars van panden die opgenomen zijn op de inventaris worden normaal gezien jaarlijks een heffing opgelegd. Er zijn echter ook heel wat vrijstellingsmogelijkheden.

Werd jouw pand opgeknapt? Dan wordt het verwijderd van de inventaris. 

Maak een afspraak

Verwaarloosde bedrijfsgebouwen

Verwaarloosde bedrijfsgebouwen worden door Ruimte Vlaanderen geïnventariseerd. Meer informatie over de definitie van een verwaarloosd bedrijfsgebouw, de heffing, vrijstellingen en schrapping vindt u via deze link: https://belastingen.vlaanderen.be/belastingen-op-leegstand-en-verkrotting