Sociale woonlening

Waarvoor kan ik lenen?

 • de aankoop van een woning of appartement, eventueel gecombineerd met werken;
 • het behoud van een woning of appartement ingeval van een echtscheidingsprocedure of beëindiging van de samenwoning (eventueel gecombineerd met werken);
 • werken aan een woning of appartement

De woning dient gelegen te zijn in het Vlaams gewest.

Hoeveel kan ik lenen?

 • er wordt nooit meer geleend dan 100% van de door de geschatte vrije openbare verkoopwaarde van het goed, er wordt ook nooit meer geleend dan de prijs van de te financieren verrichting (bv. de aankoopprijs van de woning en de kostprijs van de werken).

Bij wie kan ik terecht?

Een sociale lening kan bij 3 instanties aangegaan worden. De voorwaarden zijn quasi gelijkaardig. 

1) Een sociale lening via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Hiervoor maak je een afspraak bij Wonen regio Kortrijk (kantoor in Kortrijk)

2) Een sociale lening via het Vlaams Woningfonds

Hiervoor maak je een afspraak bij Vlaams Woningfonds (kantoor in Kortrijk, Roeselare, Brugge...)

3) Een sociale lening via een sociale kredietmaatschappij

Hiervoor maak je een afspraak bij Elk zijn Huis (kantoor in Kortrijk)

Voorwaarden

U kunt uw rentevoet en terugbetaling zelf berekenen via de Wooncalculator. Hiervoor heeft u uw recentste aanslagbiljet nodig.

Kosten

Met volgende kosten moet je rekening houden;

 • dossierkosten bij de kredietmaatschappij
 • kredietaktekosten
 • aankoopaktekosten
 • handlichtingskosten (bij inkoop van een woning na echtscheiding of einde wettelijke samenwoning)
 • brandverzekering is verplicht af te sluiten bij een maatschappij naar keuze
 • schuldsaldoverzekering en verzekering gewaarborgd wonen wordt sterk aangeraden

Deze kosten zijn gelijkaardig als lenen bij de bank. De kredietaktekosten zijn minder dan bij de bank, het ereloon van de notaris wordt ongeveer met de helft verminderd. 

Wat moet je meenemen?
 • Meest recente aanslagbiljet