Sociaal huren

Wie op de private huurmarkt geen geschikte woning vindt naar zijn budget en voldoet aan bepaalde voorwaarden, kan ook terecht bij de sociale huisvestingsmaatschappij of bij het sociaal verhuurkantoor.

Om de inschrijving nog vlotter te laten verlopen, kan je bij Woonwijs terecht voor inschrijving bij de sociale huisvestingsmaatschappij Mijn Huis en het sociaal verhuurkantoor De Poort.

Je dient rekening te houden met de soms lange wachttijden. De vraag naar een sociale huurwoning is immers vele malen groter dan het aanbod.

Bij een sociale huisvestingsmaatschappij wordt rekening gehouden met de datum van je inschrijving, en gebeurt de toewijzing voornamelijk chronologisch.

Bij een sociaal verhuurkantoor wordt je voorrang berekend op basis van een puntenaantal waar men rekening houdt met je inkomen, je woonbehoefte, je gezinssamenstelling, enz.

Maak hier een afspraak met Woonwijs

Voorwaarden

- 18 jaar of ouder
- beperkt inkomen
- geen woning in eigendom
- ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister

(zie website VMSW hieronder voor meer info)

Wat moet je meenemen?
  • identiteitskaart en bijhorende pincode
  • aanslagbiljet van de personenbelastingen van inkomsten van 3 jaar terug
  • Je kreeg een leefloon of uitkering? Neem de attesten of betalingsbewijzen mee, bijvoorbeeld van het OCMW of de mutualiteit (laatste 6 maand) 
Extra informatie

Er wijzigt iets aan jouw situatie? Laat dit zo snel mogelijk weten aan alle maatschappijen waar je op de wachtlijst staat!