Subsidie voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem

Voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande particuliere woningen kan een premie aangevraagd worden via Infrax van maximum €400.
Na kennisgeving van de premie van de premie van Infrax is nog een gemeentelijke tegemoetkoming mogelijk van maximum €600.

De gemeentelijke subsidie kan enkel aangevraagd worden door natuurlijk personen.  De subsidie wordt toegekend na het voorleggen van het bewijs dat de premie van Infrax werd toegekend. 

De aanvraag moet ingediend worden bij de stad Harelbeke binnen de 30 dagen na ontvangst van de goedkeuringsbeslissing van Infrax (datum op de brief is bepalend).

Wat moet je meenemen?

Brief van Infrax met toekenning van de subsidie en kopies van de facturen die werden ingediend bij Infrax

Extra informatie

 

Stap 1:

Premie Infrax aanvragen

vraag uw premie aan bij Infrax, via de website

Infrax klantenkantoor

Stap 2:

Bijkomende premie van de stad aanvragen

binnen de 30 dagen nadat u de toekenningsbrief van Infrax ontving (datum op de brief is bepalend!)