Subsidie voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem

Voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande particuliere woningen kan een premie aangevraagd worden via Fluvius (vroeger Infrax) van maximum €500.
Na kennisgeving van de premie van de premie van Fluvius is nog een gemeentelijke tegemoetkoming mogelijk van maximum €600.

De gemeentelijke subsidie kan enkel aangevraagd worden door natuurlijk personen.  De subsidie wordt toegekend na het voorleggen van het bewijs dat de premie van Fluvius werd toegekend. 

De aanvraag moet ingediend worden bij de stad Harelbeke binnen de 30 dagen na ontvangst van de goedkeuringsbeslissing van Fluvius (datum op de brief is bepalend).

Wat moet je meenemen?

Brief van Fluvius met toekenning van de subsidie en kopies van de facturen die werden ingediend bij Fluvius.

Extra informatie

 

Stap 1:

Premie Fluvius aanvragen

vraag uw premie aan bij Fluvius, via de website www.fluvius.be 

Stap 2:

Bijkomende premie van de stad aanvragen

binnen de 30 dagen nadat u de toekenningsbrief van Fluvius ontving (datum op de brief is bepalend!)