Korting op de huur

De onroerende voorheffing, in de volksmond gekend als grondlasten, wordt jaarlijks doorgerekend aan de eigenaar van een woning. Deze onroerende voorheffing bedraagt 2,5 procent van het geïndexeerd kadastraal inkomen, verhoogd met de opcentiemen voor de gemeente en de provincie. 

Dit bedrag kan dus behoorlijk oplopen.

Er zijn echter verschillende mogelijkheden om hierop korting te krijgen.  Als huurder kan je deze korting aanvragen bij de belastingdienst en dan zal jouw eigenaar minder onroerende voorheffing moeten betalen dat jaar. Deze korting moet hij volledig toekennen aan de huurder. Ofwel stort hij dit bedrag op jouw rekening, ofwel betaal je die maand wat minder huur.

Voorbeeld:

De familie Jansens huurt een woning in Harelbeke waarvan het niet-geïndexeerd KI 500 euro bedraagt. Ze hebben 3 kinderen ten laste waar ze kinderbijslag voor ontvangen en die ook in de huurwoning gedomicilieerd zijn.

De eigenaar betaalt normaal gezien 479 euro onroerende voorheffing per jaar voor de woning die ze huren.  Doordat de familie Jansens de korting heeft aangevraagd voor huurders, moet hij dit jaar maar 208 euro betalen. Deze korting, 271 euro, moet hij dus volledig toekennen aan zijn huurders.

Zelf deze stimulatie maken? Kijk hier

Voorwaarden

Huurders die behoren tot één van onderstaande categorieën, komen in aanmerking voor de korting:

  • Huurder met minstens 2 kinderen ten laste waar men kinderbijslag voor ontvangt.

  • Huurder met een kind ten laste dat een beperking heeft.

  • Huurder met een inwonende volwassene met een beperking .

Wie recht heeft op deze vermindering moet ze zelf aanvragen, dit gebeurt niet automatisch!

Maak een afspraak met de dienst Woonwijs

Kosten

Maak zelf de simulatie op deze website 

Wat moet je meenemen?

Huurcontract met contactgegevens van de eigenaar