Woningonderzoek

Elke huurwoning moet voldoen aan de minimale veiligheids-gezondheids-en woonkwaliteitseisen zoals omschreven in de Vlaamse codex wonen. Indien je een woning huurt die volgens jou niet voldoet aan de vereisten en de eigenaar niet (spoedig) het nodige doet om de gebreken weg te werken, kan je een conformiteitsonderzoek aanvragen.

Ook als verhuurder of (toekomstige) eigenaar kan je een woningonderzoek aanvragen. Als de woning conform is met de Vlaamse Wooncode krijg je een conformiteitsattest dat rechtsgeldig aantoont dat de woning voldoet aan de eisen.

Voorwaarden

- De woning moet gelegen zijn op het grondgebied van een van de gemeenten waar Woonwijs actief is (Harelbeke, Kuurne, Lendelede, Deerlijk en Zwevegem)

- Je hebt de eigenaar reeds schriftelijk op de hoogte gebracht van de gebreken aan de woning

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Vul volgend formulier in en bezorg het aan de dienst Woonwijs, zij zullen je contacteren voor een afspraak;

Aanvraag woningonderzoek

 

Extra informatie

Hoe verloopt een woningkwaliteitsprocedure? 

- je meldt je klacht over de gebreken bij de dienst Woonwijs

- De technisch adviseur van de dienst Woonwijs zal een bezoek brengen aan de woning om een zicht te krijgen op de gebreken. Woonwijs brengt de eigenaar op de hoogte en bespreekt de gebreken met hem/haar

- Indien de gebreken niet tijdig of op onvoldoende wijze worden weggewerkt, schakelen we Wonen Vlaanderen in om een woningonderzoek uit te voeren

- Als de controleur te veel gebreken vast stelt, kan de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden door de burgemeester

- Een ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woning mag niet meer verhuurd worden en bovendien betaalt de eigenaar jaarlijks een heffing

- Zodra de gebreken allemaal weggewerkt zijn, voert de dienst Woonwijs een hercontrole uit en maakt een conformiteitsattest op. 

Belangrijk: een ongeschikt- of onbewoonbaarheid geeft niet automatisch recht op voorrang bij het toewijzen van een sociale huurwoning, noch recht op een huursubsidie