Conformiteitsattest

Bent u verhuurder en wenst u een officieel bewijs van de goede kwaliteit van uw huurwoning?

Het conformiteitsattest is een officiële verklaring dat de woning voldoet aan de opgelegde veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Hiermee wordt bevestigd dat de huurwoning niet ongeschikt of onbewoonbaar is. Het attest is niet verplicht en kan enkel aangevraagd worden door de eigenaar-verhuurder. In principe blijft het attest 10 jaar geldig.

Let wel: als uit het kwaliteitsonderzoek blijkt dat de woning/kamer ongeschikt of onbewoonbaar is, is het de bedoeling dat u als eigenaar onmiddellijk de nodige herstellingen aan de woning/kamer uitvoert. Zoniet kan dit leiden tot een besluit van ongeschiktheid of onbewoonbaarheid. Een bestaand conformiteitsattest vervalt onmiddellijk als de woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard.

Voorwaarden

Je kan het conformiteitsattest aanvragen voor: 

  • woningen
  • appartementen
  • studio's
  • kamers
Kosten

Je kan dit attest gratis aanvragen bij Woonwijs.

Wat moet je meenemen?

Beschik je over volgende documenten? Leg ze dan klaar als wij langs komen;

- EPC attest
- keuringsattest elektrische installatie