Subsidie kleine landschapselementen (KLE)

Landschapszorg door bewoners en gebruikers van de open ruimte zorgt er voor dat het landschap van Harelbeke op een positieve manier kan worden beleefd. De inspanningen die daarvoor worden geleverd, zorgen vaak voor extra kosten en extra werk.  Om die reden is er een subsidiereglement voor het aanleggen en het onderhouden van kleine landschapselementen (KLE’s) .

Kleine landschapselementen zijn volgens het natuurdecreet lijn- of puntvormige elementen met inbegrip van de bijhorende vegetaties waarvan het uitzicht, de structuur of de aard al dan niet resultaat zijn van menselijk handelen, en die deel uitmaken van de natuur.