Bewijs / Attest van gezinssamenstelling

Doe je aanvraag digitaal    Maak een afspraak     Doe een aanvraag voor derden

Het attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.Wie kan dit aanvragen? 

  • jijzelf
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of een bijzonder gemachtigde (advocaat, notaris, …)
  • De afgifte aan derden kan alleen als de afgifte door de wet is toegestaan. Neem een schriftelijke, ondertekende en gewettigde aanvraag mee met vermelding van de wettelijke bepaling waarop de aanvraag is gesteund.
Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Breng zeker jouw identiteitskaart mee.