MijnVerbouwLening

Maak een afspraak (eerste gesprek) Maak een afspraak (bespreken bestaand dossier)

Vanaf 1 september 2022 kan Mijn Verbouwlenig worden aangevraagd.

Indien u niet in aanmerking komt voor één van onderstaande doelgroepen, neemt u contact op met uw bankinstelling voor een energielening.

Doelgroepen

De onderstaande doelgroepen komen in aanmerking voor Mijn Verbouwlening

1. Particuliere eigenaar-Bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie van Mijn Verbouwpremie

→ Er wordt rekening gehouden met het inkomen dat vermeld staat op het laatst beschikbare aanslagbiljet op het ogenblik dat de Mijn Verbouwlening wordt aangevraagd

2. Particuliere verhuurders

 • Via een sociaal verhuurkantoor
  • Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing
  • Moet beschikken over een overeenkomst met het sociaal verhuurkantoor voor de verhuur van de woning.
 • Particuliere verhuur
  • Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.
  • De maandelijkse huurprijs mag niet boven de 900 euro liggen ( 1000 euro voor centrumsteden)
  • Afhankelijk van de hoogte van de lening, dient er gedurende 9 jaar een maandelijkse korting gegeven te worden op de huurprijs van 20 euro (bij lening tot 15.000 euro), 40 euro (bij lening tot 30.000 euro), 60 euro (bij lening tot 45.000 euro) of 80 euro (bij lening tot 60.000 euro

3. Particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking

Bij verwerving van een woning of appartement en met uw inkomen behoord tot de laagste of middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie (ook indien u niet in deze woning gaat wonen).

Voor wie niet:

 • Wie een renteloos renovatiekrediet of een Energielening+ heeft afgesloten, komt niet in aanmerking voor Mijn Verbouwlening.
 • Wie vanaf 1 januari 2023 een woning of een appartement aankoopt met een slechte energieprestatie (EPC-label E of F), komt niet in aanmerking voor Mijn Verbouwlening. Deze groep kan wel het renteloos renovatiekrediet afsluiten bij een kredietinstelling.

Bedrag

Het energiehuis zal steeds op basis van uw individuele financiële situatie en terugbetalingscapaciteit moeten nagaan wat voor u haalbaar is inzake leningsbedrag en looptijd.

U kunt Mijn Verbouwlening aanvragen

 • Voor een bedrag van minimaal 1.250 euro tot maximaal 60.000 euro.
 • Met een afbetalingstermijn van maximaal 25 jaar.
 • Deze lening is renteloos (0%) intrest, zolang de wettelijke rente onder 3% blijft.
 • Op  1 september 2022 ligt de wettelijke rente onder 3%, en zal Mijn VerbouwLening dus renteloos worden aangeboden.
 • Als de wettelijke rente op jaarbasis stijgt boven 3%, dan zal de intrest voor Mijn Verbouwleningen stijgen boven 0%. Deze rente wordt 1 keer per jaar aangepast. Dit is enkel van toepassing voor wie vanaf dan een Mijn Verbouwlening aanvraagt.

Er kan slechts één Mijn Verbouwlening tegelijkertijd lopen op een onroerend goed ( op te delen in maximaal 6 verschillende schijven). Er kan voor hetzelfde onroerend goed wel een nieuwe verbouwlening toegekend worden, maar enkel op voorwaarde dat de eerste volledig werd terugbetaald. De uiterste opnamedatum van de lening bedraagt 36 maanden na de ondertekening van de leningsovereenkomst.

Categorieën van werken

U kunt Mijn Verbouwlening aanvragen voor alle categorieën van werken binnen Mijn Verbouwpremie;

 • Dakrenovatie (indien het dak na de werken aantoonbaar voldoende geïsoleerd is)
 • Buitenmuurrenovatie (indien de buitenmuren aantoonbaar geïsoleerd zijn)
 • Renovatie van buitenschrijnwerk (Ug maximaal 1,0)
 • Renovatie van vloeren en funderingen (indien die vloer aantoonbaar geïsoleerd is)
 • Binnenrenovatie (met een maximum factuurbedrag van 5.000 euro excl. BTW)
 • Elektriciteit en sanitair (met een maximum factuurbedrag van 7.500 excl. BTW)
 • (hybride) warmtepomp
 • Warmtepompboiler
 • Zonneboiler
 • Condensatieketel op gas (enkel van toepassing voor de laagste inkomensgroep).

En bovendien ook voor;

 • Zonnepanelen (niet voor thuisbatterij!)

Voorwaarden
 1. Uw woning moest minstens 15 jaar oud zijn op de aanvraagdatum.

→ Uitzondering als mijn Verbouwlening wordt aangevraagd voor investeringen in zonneboiler, (hybride) warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen, volstaat het dat de woning of het gebouw:

 • VOOR 1 januari 2014 aangesloten is op het elektriciteitsdistributienet
 • OF de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is meer dan 5 jaar geleden verleend, de woning of het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte is ingediend binnen de decretaal voorziene termijn.
Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een energielening. De lening is bovendien renteloos.

 

Wat moet je meenemen?
 •  EID (met bijhorende pincode of itsme app) van alle ontleners
 • Bewijzen van inkomen, combinatie van onderstaande naargelang wat van toepassing is;
 • Loontrekkende: 3 meest recente loonfiches
 • Werkloosheidsuitkering: 3 meest recente betalingen
 • Ziekte-uitkering: 3 laatste betalingen
 • Pensioen: laatste betaling
 • Bewijs vakantiegeld
 • Bewijs eindejaarspremie
 • Zelfstandig: laatste en voorlaatste jaarrekening
 •  Offerte van de geplande werken
 •  Meest recente jaarafrekening van elektriciteit en gas (en/of mazout) van het adres waar de renovatiewerken gepland zijn