Premie voor wasbare luiers

Rechthebbenden

  • kinderen tussen de 0 en 4 jaar
  • personen met incontinentie
Voorwaarden

Kinderen: aanvraagformulier invullen en factuur of aankoopbewijs op naam van de aanvrager toevoegen.

De premie is eenmalig en dient te worden aangevraagd voor de 4de verjaardag van het kind.

Incontinentie: aanvraagformulier invullen en attest van de huisarts toevoegen. De premie kan 1 keer per 5 jaar aangevraagd worden.

Kosten

De helft van de factuurprijs met een maximum van 200 euro.

Extra informatie

Reglement nalezen

Hoe aanvragen

Breng het aanvraagformulier ingevuld én ondertekend binnen bij de milieudienst, samen met de nodige attesten.