Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA)

Het is - zeker in landelijk gebied - financieel en praktisch niet altijd haalbaar om alle woningen aan te sluiten op een rioleringsstelsel. Daarom moet het afvalwater in sommige gevallen individueel gezuiverd worden, met behulp van een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater of IBA.

De Vlaamse overheid heeft in samenwerking met alle gemeenten in Vlaanderen zogenaamde ‘zoneringsplannen’ opgemaakt.

De gebieden waarbij het afvalwater individueel moet worden gezuiverd, zijn in het zoneringsplan aangeduid als rode clusters.

Het gemeentebestuur keurde de collectieve aanpak van Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA's) goed in samenwerking met de rioolbeheerder Fluvius.

Op de zoneringsplannen zijn vier zones aangeduid:

  1. Het centraal gebied - oranje gearceerde zone - is het gerioleerd en gezuiverd gebied. In dit gebied ligt er riolering, die is aangesloten op een zuiveringsinstallatie. Zuivering van het afvalwater gebeurt hier collectief.
  2. In het collectief geoptimaliseerd gebied - groen gearceerde zone - is de riolering recentelijk aangelegd en/of aangesloten op een RWZI.
  3. In het te optimaliseren gebied - de groene zone - ligt nog geen riolering of is er nog geen aansluiting op een RWZI.
  4. In het individueel te zuiveren gebied - rode zone - wordt geen riolering uitgebouwd en dient het afvalwater individueel, dus per perceel, gezuiverd te worden met behulp van een IBA.     

Is je woning gelegen in een individueel te zuiveren zone? Dan ben je verplicht om je huishoudelijk afvalwater zelf te zuiveren.

Het gemeentebestuur en Fluvius (www.fluvius.be) helpen je hierbij. Heb je nog een individuele behandelingsinstallatie voor je afvalwater in eigen beheer, dan dient deze 5-jaarlijks gecontroleerd te worden op een goede werking. U wordt hiertoe aangeschreven. Contacteer na ontvangst van dit schrijven zo snel mogelijk de milieudienst voor een afspraak ter plaatse. Nadien ontvang je dan een attest ter info, de milieudienst bezorgt dit attest zelf rechtstreeks aan De Watergroep, ter vrijstelling van de heffing op waterverontreiniging. U hoeft uw eigen attest enkel bij te houden, en zelf niet meer te bezorgen aan De Watergroep.Heb je vragen? 

Bel dan naar de dienst milieu of kom langs op afspraak. 

Maak een afspraak