Verblijfsbewijs voor niet-Belgen

Maak een afspraak: F+, E+, C of D kaart

Verblijfskaart aanvragen

Verblijfskaart afhalen

Reispas voor vluchtelingen aanvragen

Reispas voor vluchtelingen afhalen

Attest van immatriculatie verlengen

Bijlage 35 verlengen

Kinderpasje -12 jaarNiet-Belgen waarvan hun procedure tot inschrijving rond is, kunnen een verblijfsbewijs bekomen. Welke en hoe lang deze geldig zal zijn is afhankelijk van hun verblijfsprocedure.De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook personen met een andere nationaliteit toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Dit zijn de verschillende types van verblijfstitels/reispassen en hun kostprijs:

 • elektronische A kaart kost € 24.
 • elektronische B kaart kost € 24.
 • elektronische C kaart kost € 24.
 • elektronische D kaart kost € 24.
 • elektronische EU kaart kost € 24.
 • elektronische EU+ kaart kost € 24.
 • elektronische F kaart kost € 24.
 • elektronische F+ kaart kost € 24.
 • elektronische H kaart kost € 24.
 • Attest van immatriculatie (oranje kaart) € 9.
 • Kinderpasje -12 jaar € 2.50.
 • Reispas voor vluchtelingen € 71.
 • Reispas voor minderjarige vluchtelingen €  51.

Procedure 

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en dus ook tot het bekomen van een verblijfskaart zijn verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

Als je recht op verblijf is goedgekeurd, kan je langskomen naar de dienst burgerzaken voor het aanvragen van een identiteitskaart voor niet-Belgen (A, B, EU, F, H-kaart)

Wat moet je meenemen?
 • Je hoeft geen pasfoto meer mee te brengen. Wij maken die voor jou aan het loket. Wens je toch een eigen foto mee te nemen, hou er dan rekening mee dat deze max. 6 maand oud mag zijn en moet voldoen aan de wettelijke normen. Hou er rekening mee dat je in bepaalde gevallen, zoals verlies of diefstal van jouw documenten, wel nog een pasfoto moet mee brengen.