Laatste wilsbeschikking

Maak een afspraak

Je kan tijdens je leven reeds kiezen of je na je overlijden opteert voor een traditionele begrafenis of een crematie. Die keuze leg je vast in een document dat ter beschikking ligt bij de dienst Burgerzaken. Dit document is vastgelegd en wordt vermeld in het bevolkingsregister.

Bij elk overlijden gaat men na of er een registratie bestaat van de laatste wilsbeschikking. Indien dit het geval is, gaat men na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren. 

Procedure

Je vraagt jouw laatste wilsbeschikking persoonlijk aan. Het verklaren van een laatste wilsbeschikking voor een minderjarige kan enkel door de persoon die over het ouderlijk gezag beschikt.

Bij jouw bezoek aan de dienst Burgerzaken nemen de medewerkers onmiddellijk nota van de verklaring in twee exemplaren. Eén exemplaar blijft bij de dienst voor vermelding in het bevolkingsregister en één exemplaar krijgt je mee als bewijs. 

Wijze van teraardebestelling: 

 • Begraving van het stoffelijk overschot
 • Crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
 • Crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in zee
 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats
 • Crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats
 • Crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats

Keuze van uitvaartplechtigheid: 

 • Geen ritueel
 • Uitvaartplechtigheid volgens de katholieke godsdienst
 • Uitvaartplechtigheid volgens de protestantse godsdienst
 • Uitvaartplechtigheid volgens de anglicaanse godsdienst
 • Uitvaartplechtigheid volgens de orthodoxe godsdienst
 • Uitvaartplechtigheid volgens de joodse godsdienst
 • Uitvaartplechtigheid volgens de islamitische godsdienst
 • Uitvaartplechtigheid volgens de vrijzinnige levensovertuiging
 • Uitvaartplechtigheid volgens de neutraal filosofische overtuiging
Kosten

Deze dienstverlening is gratis.

Wat moet je meenemen?

Neem zeker jouw identiteitskaart mee.