Bodemsaneringsattest

Sinds de inwerkingtreding van het bodemsaneringdecreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten (Vlarebo) worden ook particulieren bij eventuele verkoop van gronden en eigendommen met deze wetgeving geconfronteerd. Bij elke verkoop moet namelijk een bodemattest worden afgeleverd door OVAM. Het aanvragen ervan gebeurt meestal wel door de notaris. Met alle vragen in verband met bodemverontreinging, bodemattesten, bodemsanering kan je terecht bij de Milieudienst.

Alles over bodembescherming: www.ovam.be/bodem

Kosten

25 euro (wordt meestal verrekend via de notaris).

Extra informatie

 

Stap 1:

Zich wenden tot