Reistoelating minderjarige

Maak een afspraak

Als je reist met kinderen is het belangrijk een onderscheid te maken tussen enerzijds de benodigde identiteits- of reisdocumenten en anderzijds de ouderlijke toestemming.

Een ouderlijke toestemming is een document dat ondertekend wordt door één van de ouders (geen stiefouder) of voogd en waarin men goedkeurt dat het kind ofwel alleen mag reizen ofwel mag meereizen met een derde (vb grootouder, jeugdbeweging, sportclub,...)Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Voorwaarden

Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen bij de gemeente.

Kosten

Gratis.

Wat moet je meenemen?
  • Je identiteitskaart.
  • De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.
  • Neem ook de juiste data, reisbestemming en met wie of welke organisatie de minderjarige reist.