Bewijs / Attest van woonst

Doe je aanvraag digitaal   Maak een afspraak   Doe een aanvraag voor derden

Het attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst / attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in  de gemeente.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer je op het adres woont.

   

Wie kan dit aanvragen? 

 • jijzelf
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of een bijzonder gemachtigde (advocaat, notaris, …)
 • De afgifte aan derden kan alleen als de afgifte door de wet is toegestaan. Neem een schriftelijke, ondertekende en gewettigde aanvraag mee met vermelding van de wettelijke bepaling waarop de aanvraag is gesteund.

   

Je kan ook een Bewijs van woonst met historiek aanvragenhier worden alle vorige woonplaatsen vermeld.

 

Kosten

Gratis.

Wat moet je meenemen?

Breng zeker jouw identiteitskaart mee.