Orgaandonatie

Maak een afspraak

Er is nog steeds een nijpend tekort aan donororganen.

Iedereen die zich vooraf niet verzet tegen orgaantransplantatie wordt bereid geacht zijn/haar organen af te staan.
De familieleden van de eerste graad (ouders, echtgenoot, kinderen) kunnen hiertegen verzet aantekenen.

In een wilsbeschikking kan je je uitdrukkelijk verzetten tegen deze orgaantransplantatie of je kan hierin jouw uitdrukkelijke toestemming verklaren. Indien je in een wilsbeschikking uitdrukkelijk toestemt in orgaantransplantatie, dan kunnen de familieleden zich hiertegen niet meer verzetten.

Stap 1:

Open onderstaand document, vul het digitaal in en print het af.
Registratieformulier_orgaandonatie.pdf

Stap 2:

Kom naar de dienst Burgerzaken in het stadhuis, neem het ingevulde document en je identiteitskaart mee. 
Onze diensten registreren je keuze en je krijgt onmiddellijk een ontvangstbewijs mee.  

Kosten

Deze dienstverlening is gratis.