Bewijs / Attest van ongehuwde staat

Doe je aanvraag digitaal    Maak een afspraak    Doe een aanvraag voor derden

Dit attest heb je soms nodig om een huwelijk te kunnen afsluiten in het buitenland. Het vermeldt je naam, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat en adres.

Wie kan dit aanvragen? 

  • jijzelf
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of een bijzonder gemachtigde (advocaat, notaris, …)
  • De afgifte aan derden kan alleen als de afgifte door de wet is toegestaan. Neem een schriftelijke, ondertekende en gewettigde aanvraag mee met vermelding van de wettelijke bepaling waarop de aanvraag is gesteund.
Kosten

Gratis.

Wat moet je meenemen?

Breng zeker jouw identiteitskaart mee.