Tenlasteneming niet-Belg

Maak een afspraak

Een verbintenis tot tenlasteneming (of bijlage 3bis) is een document dat de dienst Burgerzaken aanmaakt indien een inwoner van Harelbeke een niet-Belg wil uitnodigen voor een kort verblijf in België en deze zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt.Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel aangegaan worden door één natuurlijke persoon (= de garant) die over voldoende middelen beschikt en die de Belgische nationaliteit bezit of die gemachtigd of toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven.

Wat moet je meenemen?
  • je identiteitskaart