Voorlopig rijbewijs

Maak een afspraak 

Ben je geslaagd voor het theoretisch rijexamen, dan kan je een voorlopig rijbewijs aanvragen. Daarmee mag je met een voertuig op de openbare weg rijden om je voor te bereiden op het praktisch rijexamen. Je kan kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.
Voorwaarden
Auto:

Je kan kiezen tussen:

Model 18

 • vanaf de leeftijd van 18 jaar
 • geldigheidsduur: 18 maanden
 • verplicht 20 uur rijschool te volgen, vooraleer je de aanvraag van het voorlopig rijbewijs doet
 • dit is de enige formule waarbij je  zonder begeleiding op de weg mag begeven
 • eerste praktische rijexamen: ten vroegste 9 maanden na uitreiking van het voorlopig rijbewijs, met een rij-instructeur (auto van rijschool)  of met een begeleider die minstens 24 jaar is en houder is van een rijbewijs met minstens categorie B (eigen auto)

Model 36

 • vereiste leeftijd: vanaf de leeftijd van 17 jaar
 • geldigheidsduur: 36 maanden
 • je bent niet verplicht om rijschool te volgen, wel worden er in diverse rijscholen basisopleidingen van 6 uur aangeboden met de mogelijkheid om het aantal uren rijlessen te verhogen naar je eigen  behoefte
 • je mag enkel rijden met een begeleider
 • eerste praktisch rijexamen: ten vroegste 9 maanden na uitreiking van het voorlopig rijbewijs en wanneer je effectief 18 jaar bent

Begeleider 

Op een voorlopig rijbewijs categorie B- model 36 maanden- wordt de begeleider opnieuw vermeld. Een begeleider moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • ingeschreven zijn in een Belgische gemeente
 • sinds 8 jaar houder zijn van een geldig Europees rijbewijs
 • geen veroordelingen voor ernstige verkeersovertredingen gedurende de laatste drie jaar

   
Moto, vrachtwagen en autobus:

Model 3

Een voorlopig rijbewijs aanvragen kan je met het aanvraagformulier dat je kreeg bij het slagen van het theoretisch examen. Als je kiest om na het theoretisch examen rijlessen te volgen met een erkende rijschool zijn er bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden verschillen naargelang de categorie (A1/A2/A/BE/C1/C/C1E/CE/D1/D/D1E/DE). Hiervoor is een stage van minimum 1 maand verplicht. De begeleiding gebeurt door 1 of 2 begeleiders (uitgezonderd A1/A2/A).

Kosten

26 euro

Wat moet je meenemen?
 • Identiteitskaart 
 • 1 recente pasfoto:  alleen nodig als de foto op identiteitskaart niet meer gelijkend is 
 • aanvraagformulier van het examencentrum (Aanvraag tot een voorlopig rijbewijs)
 • voor categorie C en D: medisch attest 

Voor een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (model 18) breng je ook mee:

 • bekwaamheidsattest van de rijschool waarmee je aantoont dat je 20 uur praktijkles hebt gevolgd

 

 

Lees meer over de rijopleidingRijbewijs vervallen? 

Je kan maar één keer overschakelen tussen het model 18 en 36 en dit binnen de geldigheid van het voorlopig rijbewijs en theoretisch examen. Je behoudt wel je stageperiode.  

Indien het voorlopig rijbewijs vervallen is kan je:een stageattest komen afhalen in ruil voor het verstreken voorlopig rijbewijs. Je moet vervolgens minimum 6 uur rijschool volgen en het praktijkexamen afleggen met de rijschool

of

je vraagt een nieuw voorlopig rijbewijs aan met geldigheid van 12 maanden. Je moet hiervoor beschikken over een attest dat staaft dat je 6 uren rijschool gevolgd hebt.  Om een voorlopig rijbewijs van 12 maand aan te vragen moet je een begeleider aanduiden (voorwaarden: zie hierboven). Je kan je praktijkexamen dan afleggen in bijzijn van deze begeleider.

Is je voorlopig rijbewijs meer dan 3 jaar vervallen dan begint de hele procedure opnieuw.

Extra informatie

Belangrijke wijzigingen voor het Vlaams Gewest sinds 1 oktober 2017

Van 3 naar 9 maanden oefenen voor het praktijkexamen (voor model 18 en model 36) 

 • Vroeg je een voorlopig rijbewijs aan na 30 september 2017? Dan moet je minstens 9 maanden oefenen met je voorlopig rijbewijs voor je mag deelnemen aan het praktijkexamen.
 • Vroeg je een voorlopig rijbewijs aan voor 1 oktober 2017? Dan is de oude examenregeling nog van toepassing en kan je deelnemen aan het praktijkexamen na 3 maanden oefenen met het voorlopig rijbewijs. De oude examenregeling blijft ook van toepassing als je het voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd voor 1 oktober 2017 maar het achteraf nog vervangt wegens verlies, diefstal, beschadiging of bij de vervanging van de begeleider. Omwisseling van het voorlopig rijbewijs (voor model 18 en model 36)

 • Als je voor 1 oktober 2017 een voorlopig rijbewijs met begeleider (model 36) hebt aangevraagd maar na 30 september 2017 een nieuwe aanvraag indient voor een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (model 18), of omgekeerd, dan is de nieuwe regelgeving van toepassing. Concreet betekent dat dat je in totaal over de hele periode 9 maanden moet oefenen en je eventuele begeleiders 3 uur (bij model 36) verplichte vorming moeten volgen.