Ratten bestrijden

Wettelijk gezien is het stadsbestuur enkel verplicht om de verdelging van de muskusrat ten laste te nemen. Op dit moment is de muskusrat in Harelbeke uitgeroeid. Er zijn geen wettelijke verplichtingen inzake verdelging van de bruine of zwarte rat. 

Inwoners moeten dus in de eerste plaats zelf de nodige initiatieven te nemen ter bestrijding van deze rattensoorten

Op deze pagina vind je een aantal tips voor efficiënte rattenbestrijding.

Dit kan inhouden:

  • vergif aankopen en aanbrengen
  • rattenvallen uitzetten

Er kan ook een beroep worden gedaan op private ongediertebestrijdingsdiensten.

De stad voert zelf wel rattenbestrijding uit op het openbaar domein. De verdelging gebeurt door een eigen rattenverdelger.

Tips voor een efficiënte rattenbestrijding 

De ‘rat' is één van de meest voorkomende diersoorten op aarde. Ratten kan je overal aantreffen : in en nabij woningen, schuren, rioleringen maar ook in het open veld, langs water enz. Om efficiënt te kunnen bestrijden is het van belang te achterhalen welke rat je hebt gezien.

Op het grondgebied van Harelbeke zal je voornamelijk de Bruine Rat (Rattus norvegicus) aantreffen. Ook de Zwarte Rat (Rattus rattus) wordt opnieuw in onze streken aangetroffen, voorlopig nog in mindere mate.

Door de intensieve bestrijding van de Muskusrat komt deze soort niet meer voor op het grondgebied van Harelbeke. De gemeentelijke rattenverdelger voert regelmatig inspecties uit langs beken, sloten en waterpartijen. Op die manier wordt voorkomen dat de Muskusrat zich opnieuw op ons grondgebied zou kunnen vestigen.

Vragen?

Heb je vragen? Bel dan naar de dienst Milieu of maak een afspraak om langs te komen (vanaf januari 2020).

Maak een afspraak