Foto De Goudberg

Buurt- en Samentuin

Het Buurt- en Samentuinproject De Goudberg dat de stad Harelbeke in samenwerking met Sociale Bouwmaatschappij Mijn Huis uitwerkte werd binnen de Projectoproep 2017 voor volkstuinen van minister Schauvliege geselecteerd. De stad ontvangt van de Vlaamse Regering een subsidie van 14.600 EUR voor de aanleg van het project. De stad voorziet zelf een gelijkaardig bedrag.

Sinds 15 mei 2018 was sociaal economie bedrijf VZW Constructief aan de slag met de aanleg van de Buurt- en Samentuin. Ze leverden er fantastisch werk. Er werden 40 individuele vakjes voorzien waar inwoners van Harelbeke groenten, fruit of kruiden zullen kunnen kweken. Daarnaast wordt ook nog ruimte voorzien voor een samentuin, waar alle tuiniers en geïnteresseerden samen zullen kunnen tuinieren. Tuiniers hoeven geen eigen materiaal mee te brengen. In de centraal opgetrokken tuinberging kunnen ze het nodige gereedschap vinden. Later wordt er ook nog een kleine serre opgetrokken.

We willen in het bijzonder inzetten op welzijn en integratie. We zijn dan ook blij met de grote diversiteit aan leeftijd en cultuur van de gebruikers van de buurttuin. Een stuurgroep van gebruikers zal verder de toekomst van de Buurt- en Samentuin bepalen.

De Buurt- en Samentuin is openbaar, maar we verwachten toch dat je een aantal regels respecteert. Het plukken van vruchten en groenten is enkel toegestaan voor inwoners die een individueel perceeltje toegewezen kregen. Je vindt de toepasselijke regels ook in het Huishoudelijk reglement.

Voor de buurttuin kunnen we rekenen op de samenwerking met heel wat partners:

Partners in het Buurt- en Samentuinproject:    

  • Compostmeesters Harelbeke
  • Landelijke Gilde Hulste-Bavikhove
  • OCMW Harelbeke / Zorgbedrijf Harelbeke
  • Samenlevingsopbouw VZW / Sociale Kruidenier
  • Sociale Bouwmaatschappij Mijn Huis
  • Stad Harelbeke
  • Tuinhier afdelingen Harelbeke/Stasegem & Bavikhove/Hulste
  • VELT Harelbeke-Kuurne-Waregem

Ondertussen zijn de 40 individuele perceeltjes ingenomen. Ben je ook geïnteresseerd? Stuur dan je kandidatuur naar buurttuin@harelbeke.be en misschien kom je in aanmerking als een perceeltje vrij komt.Heb je vragen? Neem dan telefonisch contact op met de milieudienst. 

Je kan ook langskomen op afspraak. 

Maak een afspraak