Erkenning kind voor of na de bevalling

Erkenning VOOR de bevalling 

Wanneer in het gezin van een ongehuwd paar of bij een ongehuwde vrouw een geboorte van een kind verwacht wordt, zal de afstamming van dat kind slechts ten aanzien van de moeder vaststaan. Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. De erkenning gebeurt bij de  burgerlijke stand van een gemeente in België (dit hoeft niet noodzakelijk de woonplaats te zijn). De erkenning kan gebeuren voorafgaand aan de geboorte. 

Erkenning NA de bevalling

Wanneer uit een ongehuwd paar of uit een ongehuwde vrouw een kind geboren wordt, dan staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. Dat gebeurt bij de burgerlijke stand (dienst Burgerzaken), waar dan een erkenningsakte opgesteld wordt. 

Ook de erkenning bij de aangifte van de geboorte is mogelijk.

Afschriften of uittreksels van een erkenningsakte zijn te bekomen bij de burgelijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt.

Wat moet je meenemen?
  • doktersattest met vermoedelijke bevallingsdatum (enkel bij erkenning voor geboorte)
  • identiteitskaart van de ouders
  • eventueel identiteitskaart van het kind (vanaf 12 jaar)
  •  model I (indien erkenning bij geboorteaangifte)
Extra informatie

 

Stap 1:

De erkenning

Erkenning VOOR de bevalling

Beide ouders dienen zich bij de dienst Burgerzaken  aan te bieden voor het opstellen van de akte. Er dient een doktersattest voorgelegd met de vermoedelijke bevallingsdatum. De moeder dient bij de erkenning haar toestemming te geven.

Erkenning NA de bevalling

De erkenning dient te gebeuren door de vader. Wanneer het kind jonger is dan 12 jaar moet de moeder toestemmen. Wanneer het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten zowel moeder als kind toestemmen. Wanneer het kind meerderjarig is, moet enkel het kind toestemmen.