Wettigen van een handtekening

Sommige instanties vragen om een geplaatste handtekening op een document geldig te laten verklaren of te laten wettigen. Deze wettiging bevestigt dat de handtekening aan de eigenaar toebehoort. Enkel de echtheid van de handtekening wordt hierdoor verzekerd, maar nooit de inhoud van het voorgelegde document.

Een handtekening kan niet gewettigd worden als die:

  • op een blanco vel papier staat
  • onder een tekst staat die niet verstaanbaar is
  • op een document staat dat kan gebruikt worden voor immorele, bedrieglijke of strafbare doeleinden

Werkwijze

Wil je jouw eigen handtekening laten legaliseren, dan moet je je persoonlijk aanmelden bij de dienst Burgerzaken. Een handtekening bij volmacht laten legaliseren kan, maar dan moet de aanvrager naast zijn eigen e-IDkaart, ook de e-IDkaart meebrengen van de inwoner wiens handtekening moet gelegaliseerd worden.

Bij twijfel over de authenticiteit van de handtekening kan de loketmedewerker de wettiging van de handtekening weigeren en eisen dat het document in zijn aanwezigheid wordt ondertekend.

Voorwaarden

De burgemeester of zijn gemachtigde moet bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen, waaronder:

  • de persoon van wie de handtekening gewettigd dient te worden, moet zijn woonplaats hebben in de gemeente;
  • de handtekening moet in zijn aanwezigheid geplaatst worden;
  • het document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare oogmerken;
  • de formaliteit moet nuttig of nodig zijn. Het mag bijgevolg niet gaan om een louter private akte (een eigenhandig geschreven testament bijvoorbeeld).

De burgemeester kan weigeren deze formaliteit te vervullen, wanneer niet wordt voldaan aan één van deze maatregelen.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?
  • identiteitskaart
  • het te wettigen document