Wettigen van een handtekening

Maak een afspraak

Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt.

Enkel de echtheid van de handtekening wordt hierdoor verzekerd, maar nooit de inhoud van het voorgelegde document.

Een handtekening kan niet gewettigd worden als die:

  • op een blanco vel papier staat
  • onder een tekst staat die niet verstaanbaar is
  • op een document staat dat kan gebruikt worden voor immorele, bedrieglijke of strafbare doeleinden
Voorwaarden
  • de persoon van wie de handtekening gewettigd wordt, moet zijn woonplaats hebben in een Belgische gemeente;
  • de handtekening moet in zijn aanwezigheid geplaatst worden;
  • het document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare oogmerken;
  • de formaliteit moet nuttig of nodig zijn. Het mag bijgevolg niet gaan om een louter private akte (een eigenhandig geschreven testament bijvoorbeeld).

De burgemeester kan weigeren deze formaliteit te vervullen, wanneer niet wordt voldaan aan één van deze maatregelen. Bij twijfel over de authenticiteit van de handtekening kan de loketmedewerker de wettiging van de handtekening weigeren en eisen dat het document in zijn aanwezigheid wordt ondertekend.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?
  • het document waarop de handtekening moet gewettigd worden
  • jouw identiteitskaart
  • Laat je de handtekening van iemand anders wettigen, dan moet je de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.