Geboorteaangifte

Elke geboorte die plaats heeft op het grondgebied van Harelbeke moet aangegeven worden in het stadhuis van Harelbeke, ongeacht of de ouders wel of niet in Harelbeke wonen.
Ook bij een miskraam na 180 dagen of bij doodgeboorte geldt deze aangifteplicht.

Kosten

De aangifte is gratis.

Wat moet je meenemen?
  • identiteitskaarten van de ouders
  • medisch geboorteattest van het kind (model I)
  • eventueel trouwboekje van de ouders of erkenningsakte

Stap 1: Aangifte

De aangifte moet gebeuren binnen de vijftien dagen na de geboorte door de vader, de moeder of door beiden. Als de laatste dag van deze periode een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, kan de aangifte nog gebeuren op de eerstvolgende werkdag.

Aan de hand van de meegebrachte documenten stelt de dienst burgerlijke stand een geboorteakte op.

Stap 2: Documenten

De aangever krijgt een aantal uittreksels uit de geboorteakte mee, waaronder:

  •  een attest voor aanvraag van de geboortepremie (kraamgeld);
  •  een attest voor de aanvraag van de kinderbijslag (af te geven aan de werkgever of in de compensatiekas waarbij men aangesloten is);

Deze twee attesten zijn heel belangrijk, omdat er slechts één keer een exemplaar van kan bekomen worden en bij verlies de uitbetaling van de geboortepremie en/of kinderbijslag in het gedrang komt!

  •  een attest dat men willekeurig kan gebruiken.