Grafconcessie

Maak een afspraak

Wanneer men een overledene laat begraven in een concessie betekent dit dat het graf gedurende een vooraf bepaalde termijn zal blijven bestaan. In Harelbeke is er de keuze tussen een termijn van 30 jaar en 50 jaar. Wanneer men geopteerd heeft voor een begrafenis in een concessie kan men ook bepalen wie er later in hetzelfde graf zal mogen bijgezet worden. Na het verstrijken van de gevraagde termijn van 30 of 50 jaar kan de concessie verlengd worden met een nieuwe termijn van dezelfde duur of voor 10 jaar.Wanneer men niet voor een concessie kiest moet men er rekening mee houden dat het graf slechts 10 jaar blijft bestaan en dat verwanten die later overlijden er niet in kunnen bijgezet worden. De keuze op het ogenblik van een overlijden is vrij belangrijk omdat een latere overbrenging van het stoffelijk overschot naar een ander type graf of nis zeer duur is.

Voorwaarden

De begraafplaatsen zijn bestemd voor:

 

 • personen die overleden zijn te Harelbeke of er dood zijn aangetroffen;
 • personen die elders overleden zijn, maar ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Harelbeke;
 • een grafconcessie aangegaan voor de E.G.-ambtenaren - gezien hun persoonlijk statuut - die een bewijs kunnen voorleggen van verblijf op het grondgebied van de stad, alsook hun echtgenoten en de te hunnen laste zijnde verwanten;
 • de personen opgenomen in een instelling buiten de stad, die voor hun opneming hun gewone verblijfplaats in Harelbeke hadden;
 • de stoffelijke resten van een lichaam afgestaan voor wetenschappelijk onderzoek aan een daartoe aangestelde universiteit.
Kosten

De teraardebestelling 

Crematie

Tarieven grondvergunning

Columbarium en urnenveld

Naamplaatje aan de herdenkingszuil strooiweide

Ontgraving

Ter beschikking stellen voor wetenschappelijk onderzoek

Orgaandonatie

Laatste wilsbeschikking 

Graftekens  

 

1. De teraardebestelling

 • Iedere inwoner van Harelbeke en personen die overlijden op het grondgebied van Harelbeke kunnen kosteloos begraven worden in een perceel grond voor de duur van 10 jaar;
 • Het stoffelijk overschot van kinderen beneden de zeven jaar wordt, behalve in het geval van bijzetting in de familiekelder, begraven op de kinderbegraafplaats in volle grond;
 • Geconcedeerde (gehuurde grond): voor 30 en voor 50 jaar.

2. De crematie

 • Begraving as binnen de omheining begraafplaats;
 • Bijzetting as in columbarium of urnenveld begraafplaats;
 • Verstrooiing as op strooiweide begraafplaats;
 • Verstrooiing as in Belgische territoriale zee;
 • Verstrooiing as op een andere plaats dan begraafplaats;
 • Begraving as op een andere plaats dan begraafplaats;
 • Bewaring as op een andere plaats dan begraafplaats.

Voor deze laatste drie categorieën is een schriftelijke verklaring van betrokkene noodzakelijk.

Op de strooiweide is een herdenkingszuil voorzien, waaraan gedenknaamplaatjes kunnen worden bevestigd.

 • Het columbarium: gewone nis; 30-jarige concessie; 50-jarige concessie;
 • Het urnenveld: gewone grond; 30-jarige concessie; 50-jarige concessie.

3. Tarieven grondvergunningenEerste aanvraag

Hulste

 • 30 jaar kelder inbegrepen maximum 2 personen: 1200 euro (verplicht met kelder);
 • 50 jaar kelder inbegrepen maximum 2 personen: 1600 euro
 • 50 jaar kelder inbegrepen maximum 3 personen: 1850 euro

Bavikhove-Harelbeke-Stasegem

 • 30 jaar (zonder kelder) maximum 2 personen: 600 euro
 • 50 jaar kelder inbegrepen maximum 2 personen: 1600 euro
 • 50 jaar kelder inbegrepen maximum 3 personen: 1850 euro
Hernieuwing
 • 10 jaar bij het einde dertig- of vijftigjarige concessie: 300 euro
 • 30 jaar voor een bestaande dertigjarige concessie: 600 euro
 • 50 jaar voor een bestaande vijftigjarige concessie: 1000 euro

4. Columbarium en urnenveld

Afdekplaat zonder gravure: indien géén concessie: 200 euro

Eerste aanvraag

De afdekplaat zonder gravure is in de prijs inbegrepen

 • 30 jaar maximum 2 personen: 800 euro
 • 50 jaar maximum 3 personen (bij 3 personen géén sierurnen): 1200 euro
Hernieuwing
 • 10 jaar bij het einde dertig- of vijftigjarige concessie: 300 euro
 • 30 jaar voor een bestaande dertigjarige concessie: 600 euro
 • 50 jaar voor een bestaande vijftigjarige concessie: 1000 euro

5. Naamplaatje aan de herdenkingszuil strooiweide

10 jaar niet verlengbaar: 60 euro (aanvraag kan tot uiterlijk 1 jaar na overlijdensdatum).

6. Ontgraving

Per ontgraving (kist inbegrepen): 1200 euro.

Kinderen beneden de 7 jaar (kist inbegrepen): 700 euro

Per asurne: 100 euro

Lees hier meer. 

7. Ter beschikking stellen voor wetenschappelijk onderzoek

Je lichaam kan worden afgestaan voor wetenschappelijk onderzoek. Ontbreekt de wilsuitdrukking, dan mag de familie de toestemming daartoe verlenen. De wetenschappelijke inrichtingen eisen altijd een schriftelijk bewijs en geven geen enkele vergoeding.

8. Orgaandonatie

Men kan een uitdrukkelijke toestemming geven of verzet aantekenen bij de dienst Burgerzaken. 

Lees hier meer over orgaandonatie. 

9. Laatste wilsbeschikking

Iedereen kan schriftelijk een laatste wilsbeschikking nalaten en deze tegen ontvangstbewijs bij dienst Burgerzaken van zijn woonplaats indienen.

10. Graftekens

Grafzerken

Men is verplicht een schriftelijke aanvraag hiervoor in te dienen bij de dienst begraafplaatsen alvorens men een grafzerk of -monument plaatst.

Houten kruis

Een houten kruis kan voorlopig worden geplaatst. De aanvraag hiervoor kan gebeuren bij de verantwoordelijke van de begraafplaatsen. Het houten kruis wordt na plaatsing van een grafzerk terugbezorgd aan de verantwoordelijke.