Wettelijk samenwonen (Niet-Belg)

Maak een afspraak

De verklaring van wettelijke samenwoning geeft je, als niet-gehuwde samenwonenden, een aantal rechten en plichten die je enigszins kan vergelijken met deze binnen een huwelijk (bescherming van woonst, gezinslasten, eigendom van goederen,…). 

Voorwaarden

Beide moeten:

  • een gemeenschappelijke hoofdverblijfplaats hebben
  • ongehuwd zijn
  • nog niet wettelijk samenwonend zijn
Kosten

Deze dienstverlening is gratis.

Wat moet je meenemen?
  • bewijs van identiteit van de niet-Belg                                     
  • (indien nodig gelegaliseerde) geboorteakte                              
  • (indien nodig gelegaliseerde) bewijs van ongehuwde staat