Werken en handelingen van geringe omvang

Wilt u werken uitvoeren op openbaar domein, zijnde:

  • het aanleggen van een voetpad: dit kan gaan om het leggen van een regulier voetpad, maar ook over het doortrekken van de oprit op het openbaar domein
  • het verlagen van een voetpad en/of boordstenen om er over te kunnen rijden naar een garage of oprit
  • het verwijderen van groen (grasstrook, boom,...) op het openbaar domein,

dan heeft u daarvoor toestemming nodig voor werken en handelingen van geringe omvang.

Wat moet je meenemen?
  • Foto
  •  Plan
Extra informatie

Stap 1:

Zich wenden tot dienst stedenbouw