Werken en handelingen van geringe omvang

Doe je aanvraag digitaal   Maak een afspraak

Wil je één van deze werken uitvoeren op het openbaar domein, dan heb je daarvoor toestemming nodig: 

  • het aanleggen van een voetpad: dit kan gaan om het leggen van een regulier voetpad, maar ook over het doortrekken van de oprit op het openbaar domein
  • het verlagen van een voetpad en/of boordstenen om er over te kunnen rijden naar een garage of oprit
  • het verwijderen van groen (grasstrook, boom,...) op het openbaar domein
Wat moet je meenemen?
  • Foto
  •  Plan