Tarieven en Kortingen

Tarieven-hap
Tarieven

Kortingen

In volgende gevallen is korting mogelijk:

1. Uitkeringsgerechtigde werklozen (met attest)

2. Personen met een leefloon (met attest)

3. Personen met een handicap (met attest)

4. Personen die arbeidsongeschikt zijn (met attest)

5. Residenten in een gezinsvervangend tehuis of MPI (met attest)

6. Politiek vluchtelingen (met attest)

7. Volwassenen tusssen 18 en 24 jaar (korting is verrekend in het tarief)

8. Vermindering voor jongeren uit hetzelfde gezin onder de 18 jaar

    (wordt automatische verrekend)

9. Vermindering voor een bijkomende studierichting in het kunstonderwijs

(wordt eveneens automatisch verrekend voor richtingen binnen de eigen academie)

10. Personen ten laste onder punten 1, 2, 3 of 6.

11. Uitpas met recht op verhoogde tegemoetkoming