RUP Moleneiland

Stad Harelbeke heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Moleneiland opgestart. Het RUP heeft tot doel bestemmingen en voorschriften vast te leggen voor de bestaande bebouwing in de Watermolenstraat en de huidige werfzone van de Leiewerken tot aan de tip van het eiland. 

In de procesnota vindt u een overzicht van het procesverloop van de opmaak van het RUP. Dit omvat de gevoerde als de toekomstige procedure met de praktische modaliteiten: procesnota_juli 2018

De eerste stap omvatte de opmaak van een startnota_november 2017 die 60 dagen ter inzage lag van de bevolking.

Er werd tijdens deze publieke raadpleging een informatievergadering gehouden. U kan de presentatie hier vinden, alsook het verslag.

De verkregen reacties en adviezen tijdens de publieke raadpleging werden opgenomen en eventueel verwerkt in de scopingnota_juli 2018.

Op heden wordt het voorontwerp van het RUP opgemaakt.