Meldingskaart

Elke inwoner van Harelbeke kan via deze weg problemen, klachten of voorstellen melden bij het stadsbestuur. Deze meldingen worden doorgestuurd naar de betrokken diensten die instaan voor het oplossen van de klacht of het probleem.

Wij luisteren! Naast de meldingskaart kan je via e-mail ook suggesties formuleren naar deze website toe, of uw mening uiten over een onderwerp.

Voorbeelden van meldingen:

 • verkeerslicht of verkeersbord beschadigd
 • sluikstort of ongedierte
 • wegdek, voetpad, fietspad beschadigd
 • lawaai of geurhinder
 • riolering verstopt, omgewaaide boom
 • graffiti

Voorbeelden van klachten:

 • ik ben niet correct behandeld
 • ik heb te lang moeten wachten
 • klacht omwille van een beslissing
 • omwille van het afwijken van de gebruikelijke werkwijze
 • een gevraagde handeling of prestatie niet uitgevoerd

Om een melding/klacht te kunnen versturen moeten alle gegevens worden ingevuld.
Anonieme meldingen worden niet behandeld!
Het gratis telefoonnummer om milieuproblemen te melden is   0800 21202.

Gebruik volgende linken om defecte straatlampen en defecte waterleidingen te melden:

Meld een defecte straatlamp     Storing aan watervoorziening melden

Meldingsfiche
Gegevens van de melding
Waarover gaat de melding
Maximaal 5 bestanden.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, .