Infrastructuurwerken in Harelbeke

Infrastructuurwerken Ballingenweg

De Ballingenweg is een belangrijke straat in het centrum van Harelbeke.  Het stadhuis en verschillende scholen ontsluiten via deze weg. Deze weg kreeg recent ook het statuut van fietsstraat.

De heraanleg van de Ballingenweg is nodig, gezien de voetpaden in slechte toestand verkeren, de weginrichting niet is aangepast aan die van een fietsstraat en er nog geen gescheiden rioleringsstelsel aanwezig is. Er is ook een volgende fase van het warmtenet doorheen de Ballingenweg voorzien. Tijdens deze werken wordt eveneens geopteerd om de herinrichting van de parking van het vroegere politiegebouw te laten uitvoeren.

Door Fluvius (warmtenet en riolering) en de stad (infrastructuurwerken) werd Tractebel Engineering S.A. aangesteld als studiebureau voor het ontwerp van alle facetten van de straat. Dit voorontwerp is nu klaar.

Infovergadering

Om alle buurtbewoners op de hoogte te stellen van de noodzakelijke werken en hen de kans te geven om feedback te geven, vond er een digitale infovergadering plaats op maandag 23 november 2020. Hieronder kan je de presentaties terugvinden van Tractebel Engineering en Fluvius en de wegenisplannen van de Ballingenweg.

De presentatie van Tractebel

Plan 1

Plan 2

Plan 3

Plan 4

De presentatie van Fluvius

Infrastructuurwerken Nijverheidsstraat - Eilandstraat

De Nijverheidsstraat en Eilandstraat worden totaal vernieuwd. Onder deze straten voorziet de rioolbeheerder Fluvius extra opvangcapaciteit voor regenwater. De Nijverheidsstraat en Eilandstraat zijn onderdeel van de fietszone het Eiland.

Lees hier meer over de fietszone van het Eiland

De huidige weginrichting voldoet niet aan deze van een fietsstraat. Hiervoor wordt een nieuwe wegindeling vooropgesteld. Ook worden de straten voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel voor de afvoer van regenwater en vuil water.

Door Fluvius (warmtenet en riolering) en de stad (infrastructuurwerken) werd Tractebel Engineering S.A. aangesteld als studiebureau voor het ontwerp van alle facetten van de straat. Dit voorontwerp is nu klaar.

Infovergadering

Om alle buurtbewoners op de hoogte te stellen van de noodzakelijke werken en hen de kans te geven om feedback te geven, vond er een digitale infovergadering plaats op maandag 25 januari 2021. Hieronder kan je de presentaties terugvinden van Tractebel Engineering en Fluvius en de wegenisplannen van de Nijverheidsstraat en Eilandstraat.

De presentatie van Tractebel 

De presentatie van Fluvius

Meer info

Infrastructuurwerken Kervijnstraat

Plan 1

Plan 2

Plan 3

Plan 4