Audit over Stad Harelbeke

Op geregelde tijdstippen wordt het lokaal bestuur Harelbeke onderworpen aan een audit vanuit de Vlaamse overheid. Een audit is een systematisch en onafhankelijk onderzoek om na te gaan of bepaalde processen van het bestuur voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden. 

De auditrapporten van door Audit Vlaanderen uitgevoerde audits bij de lokale besturen, alsook de rapporten over de opvolging van aanbevelingen, worden actief openbaar gemaakt.

Hieronder staan de linken naar de meest recente audits.