Andere

Bekendmaking beslissing Plan Mer plicht aanvraag planologisch attest Deo Dora

Het Departement Omgeving heeft beslist dat er aangetoond is dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De screeningsnota en de beslissing kunnen hier geraadpleegd worden  of ingezien worden op het stadhuis, Dienst Stedenbouw, niveau -1, tijdens de openingsuren.
 

Bekendmaking van een conformiteitsattest van een bodemsaneringsproject
Het conformiteitsattest ligt gedurende 20 augustus 2020 tem 19 september 2020 ter inzage: Ambtshalve bodemsaneringsproject OVAM, Gaversstraat +96 te 8530 Harelbeke, OVAM dossiernummer 77.324 - bekendmaking