Nieuwe subsidies voor biodiversiteit gelanceerd

Gepubliceerd op Woensdag 04 oktober 2023

Natuurliefhebbers en milieubewuste burgers opgelet ! Als stad zetten we in op meer biodiversiteit en dus ook op het behouden en opwaarderen ervan. Daarom is er nu een subsidiekanaal voor biodiversiteit om samen in te zetten op een groener, levendiger en aangenamere stad die klimaatbewust is.

De nieuwe subsidies:

De subsidie ter bescherming van zwaluwnesten

De subsidie voor grote bloemenweides

De subsidie voor gebouwen met integratie van kasten voor vleermuizen

De subsidie voor gebouwen met integratie van nestkasten voor vogels

De subsidie voor bomen met monumentale waarde

De subsidie voor kleine landschapselementen

De subsidie voor specifieke soortenbeschermingsplannen

Meer info?

Alle info over alle subsidies vind je op www.harelbeke.be/dienst/milieu-en-natuur

Heb je vragen hierover? Mail naar milieu@harelbeke.be of bel naar 0800 21 202.

subsidies biodiversiteit