Subsidies soortenbescherming zwaluwnesten

Met voorliggende subsidie wenst de stad de bestaande nesten te beschermen en het aantal bewoonde nesten uit te breiden. Er is een subsidie voor het in stand houden van bewoonde zwaluwnesten aan woningen/gebouwen in de stad Harelbeke. De subsidie is van toepassing op de soorten Huiszwaluw (Delichon urbica), Boerenzwaluw (Hirundo rustica) en Gierzwaluw (Apus apus).