Subsidie specifieke soortenbeschermingsplannen

Het stadsbestuur kan, binnen de perken van de kredieten die daartoe op het budget beschikbaar zijn, ingaan op gemotiveerde aanvragen voor ondersteuning van soortenbeschermingsacties van erkende natuurverenigingen.Het soortenbeschermingsproject wordt ingediend door een erkende natuurvereniging. Er is geen specifiek voorgeschreven aanvraagformulier. De aanvrager toont aan dat zijn project aan de voorwaarden onder art. 2 voldoet en bezorgt de informatie die is vereist. Je kan mailen naar milieu@harelbeke.be  of telefonisch op 0800/21202.