Subsidie in een gebouw geïntegreerde kasten vleermuizen

Bij het bouwen of verbouwen van gebouwen kunnen kasten voor in gebouwen wonende vleermuizensoorten in het gebouw worden geïntegreerd. Het gaat dan om kraam-, zomer- paar- of schuilverblijfplaatsen.

De toelage kan worden ingediend door de eigenaar van het gebouw waarin de kasten worden geïntegreerd. De toelage wordt aan de aanvrager uitgekeerd. De subsidie wordt vóór de start van de bouwwerken ingediend, ten laatste 30 dagen na het indienen van de aanvraag wordt de aanvrager op de hoogte gebracht of de aanvraag voor subsidiëring in aanmerking komt.

Na het plaatsen van de kasten levert de aanvrager bewijs van het plaatsen aan de milieudienst.