Subsidie in een gebouw geïntegreerde nestkasten - vogels

Bij het bouwen of verbouwen van gebouwen kunnen nestkasten voor Gierzwaluwen (Apus apus), Huismus (Passer domesticus), Ringmus (Passer montanus) in het gebouw worden geïntegreerd. 

De toelage kan worden ingediend door de eigenaar van het gebouw waarin de nestkasten worden geïntegreerd. De toelage wordt aan de aanvrager uitgekeerd. De subsidie wordt vóór de start van de bouwwerken ingediend, nadien wordt meegedeeld aan de aanvrager ten laatste 30 dagen na het indienen van de aanvraag mee of zijn aanvraag voor subsidiëring in aanmerking komt.

Na het plaatsen van de nestkasten levert de aanvrager bewijs van het plaatsen aan de milieudienst.