Speelstraten

Wat is een speelstraat ? 

Een speelstraat is een straat die voor een bepaalde periode verkeersvrij gemaakt wordt, zodat kinderen er naar hartelust kunnen spelen en ravotten. De straat (of deel ervan) wordt met nadars afgesloten voor het doorgaand verkeer. Enkel mensen die in de straat wonen of er hun garage hebben mogen er nog stapvoets met hun auto rijden.

Speelstraat

Wordt jouw straat ook een speelstraat?

Een speelstraat kan tijdens elk (verlengd) weekend en in elke schoolvakantie ingericht worden. Je kan je straat een aantal dagen of een aaneensluitende periode omtoveren tot een speelstraat, met een maximum van 14 dagen per jaar. De speelstraat kan afgesloten worden van 12u tot 20u. 

De stad ondersteunt jullie bij de organisatie: er is een toelage voorzien, een speelbundel, speelmaterialen die uitgeleend kunnen worden en de deelnemende kinderen en peters/meters worden verzekerd. Daarnaast kan je steeds bij de Jeugddienst terecht voor informatie, vragen... 

Speelstraat

Maar er is meer !

Het initiatief om een speelstraat in te richten moet steeds komen van mensen uit de straat, aan wie ook gevraagd wordt om aan te tonen dat de meerderheid van de buren akkoord gaat met het initiatief. Dat kan via een bewonersenquête. In iedere speelstraat hebben we enkele plaatselijke verantwoordelijken nodig (de meters en de peters van de speelstraat).

Je kan je aanvraagformulier indienen tot één maand voor de start van de speelstraten. 

Lees zeker ook het reglement voor speelstraten voor meer informatie.

Vraag je speelstraat online aan.

Gegevens aanvraag
Vraag je voor de eerste keer een speelstraat aan?
Stuur je ondertekende bewonersenquête mee om je aanvraag te vervolledigen.
Slechts één bestand.
3 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, xls, xlsx, .
Periode of losse dagen

Per kalenderjaar kan je maximaal 14 dagen aanvragen als speelstraat.

De uren zijn vastgelegd tussen 12 en 20 uur.

ik wens de speelstraat aan te vragen voor
Selecteer een aantal data
Van - Tot
Geef hier het tijdstip op.

Contactpersonen die tijdens de speelstraat peter of meter zijn:

Vul hieronder de contactgegevens in:

Contactpersoon 1
Contactpersoon 2
Materiaal uitlenen

De materialen worden volgens de beschikbaarheid uitgeleend door de jeugddienst. De jeugddienst laat na de aanvraag weten welke materialen op welk moment beschikbaar zijn. 

De materialen worden bij de jeugddienst opgehaald en teruggebracht.

Selecteer de materialen
Duid hieronder aan welke materialen je wenst te lenen.
Materiaal uitlenen bij de sportdienst
Selecteer de materialen

Meer info

Jeugddienst Harelbeke 
Tel: 056 733 480 | E-mail: jeugd@harelbeke.be