Speelpleinwerking - Wat moet ik nog weten

Eten en drinken

Tienuurtje en vieruurtje: De kinderen krijgen een koek of stuk fruit.

Middag: De kinderen brengen hun eigen lunchpakket mee.

Doorheen de dag: De kinderen mogen altijd water vragen aan de animator.

* Gelieve een eigen hervulbare drinkfles met water mee te geven met je kind.

 

Welke kledij moet mijn kind aandoen?

Aangepaste kledij: Tijdens het spelen maken de kinderen zich snel vuil. Zorg ervoor dat je kind kleren draagt die vuil mogen worden.

Reservekledij:

  • Speciale activiteit: soms wordt er gevraagd om reservekledij mee te brengen. 
  • Broekplassen: soms gebeurt het dat een kleuter in zijn broek plast. Als je als ouder weet dat dit kan gebeuren, geef je best reservekledij mee.

Verloren kledij: Aan de inschrijftafel vind je alle kledij die de speelpleinwerking heeft teruggevonden. Verloren kledij houden wij slechts bij tot aan de volgende vakantie.

Gelieve alle kledij te naamtekenen.

 

Wat met eigen speelgoed?

Wij vragen om geen speelgoed van thuis mee te brengen. Doet je kind dat wel, dan zijn wij niet verantwoordelijk voor mogelijke schade.

 

Wat met luizen?

Ouders van de kinderen die luizen hebben, worden op de hoogte gebracht. Dan vragen wij om je kind niet meer naar de speelpleinwerking te brengen tot de luizen verdwenen zijn. Als we merken dat er veel kinderen met luizen zijn, geven we aan alle ouders een brief mee.

 

Verzekering bij ongevallen

Voor alle deelnemende kinderen is er een verzekering afgesloten voor:

  • Burgerlijke aansprakelijkheid (schade bij derden)
  • Lichamelijke letsels (ongevallen)

Wat als er iets gebeurt op de speelpleinwerking?

  1. Op het speelplein zorgen we voor de eerste hulp.
  2. We bellen de ouders op.
  3. Indien nodig gaan we naar de huisdokter of het ziekenhuis.
  4. Een hoofdanimator bezorgt de ouders de verzekeringspapieren

 

Fiscale attesten en mutualiteit

Je kan de kosten voor de opvang van je kind(eren) aftrekken van je belastingen. Dit is enkel zo voor kinderen jonger dan 14 jaar. Deze attesten voeg je als bijlage toe aan je belastingsaangifte. Op het attest staat -de totale som die je kan aangeven op je belastingsbrief. Dit attest zal je telkens toegestuurd worden in het voorjaar, het jaar nadat je kind naar de speelpleinwerking kwam.

Verschillende mutualiteiten betalen (een deel van) het inschrijvingsgeld voor de speelpleinwerking terug. Zo'n twee maanden na de vakantie en indien de factuur betaald werd, ontvang je via mail het attest dat je kan indien bij jouw mutualiteit.

 

Contactgegevens speelpleinwerking

Met vragen of problemen kan je steeds terecht bij de jobstudenten ter plaatse. Mocht je nog vragen hebben, dan kan je contact opnemen met speelpleinverantwoordelijke via speelpleinwerking@harelbeke.be of op de nummers 056 733 482 en 0474 921 847.