Activiteitenfiche TSAS

  • Huidige Gegevens verantwoordelijke/activiteit
  • Gegevens activiteit
  • Materialen en dranken
  • Opstelling zalen
Gegevens verantwoordelijke activiteit

De bedoeling van deze fiche is om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de wensen en verlangens van de gebruiker van jeugdcentrum TSAS. Vul deze daarom zo goed mogelijk in en bezorg ze zo vlug mogelijk en ten laatste 14 dagen voor je activiteit aan de jeugddienst!