Basistoelage jeugdwerk

Voor de gelijkwaardigheid van alle vormen van het jeugdwerk, wordt er een basistoelage voorzien voor jeugdwerkinitiatieven.  

Voorwaarden

Rechthebbenden

Alle erkende jeugdbewegingen, jeugdverenigingen, jeugdinitiatieven die:

  • Niet gesubsidieerd worden door een ander gemeentelijk budgetartikel (Sport, cultuur…)
  • Hun werking hebben op Harelbeeks grondgebied en zich richten tot Harelbeeks publiek

Voldoen aan volgende vereisten qua werking en ledenaantal:

  • 10 activiteiten per jaar voor alle leden
  • Minstens 10 leden uit Harelbeke
  • 3 verantwoordelijkheden/leiding tellen
Extra informatie

 

Bedrag

Op de begroting wordt gelijk verdeeld over het aantal verenigingen die een aanvraag indienen.

Aanvraag

De aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier subsidies jeugdwerk. Dit aanvraagformulier wordt ten laatste op 30 september bij de jeugddienst binnengebracht.