Aanmeldingsformulier nieuwe kinderen Speelpleinwerking

Komt jouw kind voor het eerst naar de speelpleinwerking? Vul dan onderstaande fiche in.

Persoonsgegevens
Adres waar het kind gedomicilieerd is
Hoe wens je de factuur te ontvangen?