Opzoeking stadsarchief

De leeszaal van het stadsarchief is vrij en kosteloos toegankelijk voor iedereen.

Opzoekingen zijn mogelijk tijdens:

  • de openingsuren van het stadsarchief: elke dinsdag van 9u tot 12u en 14u tot 17u
  • na afspraak via T 056 733 468 of archief@harelbeke.be.

Je kan op voorhand de stukken die je wil raadplegen opzoeken en aanvragen via Probat (aanvraag inzage), dan ligt alles voor je klaar in de leeszaal.

Voorwaarden
  • Bij een eerste bezoek vragen we je om een bezoekersfiche in te vullen. Bij volgende bezoeken teken je het leeszaalregister.
  • Wie documenten jonger dan 30 jaar wil raadplegen, moet dit eerst aanvragen. Dat doe je gericht aan de algemeen directeur via het stadsarchief. In je aanvraag omschrijf je zo duidelijk mogelijk de gevraagde documenten of dossiers en de reden van je vraag tot inzage. Je kan ook beroep doen op de openbaarheid van bestuur.
  • De toegang tot stukken kan ook geweigerd worden als ze in slechte materiële toestand zijn of als de persoonlijke levensfeer van derden in het gedrang komt.
  • Stukken en boeken uit de handbibliotheek kan je enkel in de leeszaal raadplegen, de stukken worden enkel uitgeleend voor tentoonstellingen.
Kosten

De opzoekingen zijn gratis. Je kan kopieën nemen tegen de prijs bepaald door het retrubitierglement: € 0,10 voor A4 of A3 zwart-wit en € 1 voor kopieën in kleur.

Wat moet je meenemen?

Bij opzoekingen in de bevolkingsregisters jonger dan 120 jaar heb je een toelating nodig van de Familierechtbank.

De registers van burgerlijke stand jonger dan 100 jaar liggen ter raadpleging bij de dienst burgerzaken in het stadhuis. Ook daarvoor moet je een toelating van de rechtbank voorleggen.